Het bestuur van vv Vivoo is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging. Uiteraard is één en ander in officiële statuten vastgelegd, waarvan op aanvraag een kopie bij de secretaris verkrijgbaar is.

E'n maal per jaar, in november legt het bestuur verantwoording af over het door haar gevoerde beleid. Tevens zal dan een begroting voor het komende verenigingsjaar worden overlegd. Tussentijds bestaat de mogelijkheid in speciale gevallen een extra buitengewone ledenvergadering bijeen te roepen. Voor een goede democratische gang van zaken binnen onze vereniging is de komst van de leden op deze vergaderingen zonder meer gewenst.

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

speler

Robbert Klaassen
Voorzitter 

Bestuurslid vrouw

 

Wies Raats
Penningmeester 

Bestuurslid vrouw

 

Astrid Huijsmans
2e Penningmeester 

speler

Maarten Stultiëns
Secretaris

speler

Jan Meesters
Wedstrijdsecretaris 

speler

Rob de Rond
Bestuurslid 

Het bestuur vergadert één maal per maand op de maandagavond in de bestuurskamer van vv Vivoo.

Doelstelling vv Vivoo

vv Vivoo richt zich vanaf 1946 geheel op de voetbalsport en is uitgegroeid tot een vereniging van meer dan 200 leden met ruim 10 teams.
De doelstelling van vv Vivoo is: " In een gezellige ambiance met eigen jeugd sportief zo hoog mogelijk presteren. Voetbal is voor ons ontspanning"

Adresgegevens

Veenbes 1
4635 BR
Huijbergen
0164 642594
Info@vivoo.nl

Ideeënbus

Een goed idee? Deel het mee!
Heb je een goed idee over verbeteringen
of veranderingen binnen Vivoo (zaken
zoals de website, de kantine,activiteiten, enz.)

Stuur dan een mailtje naar info@vivoo.nl
en er zal door de desbetreffende mensen
naar gekeken worden!

voetbalvereniging vv Vivoo