Beste spelers, scheidsrechters, leden en supporters,

Om het spelen van wedstrijden zo goed mogelijk te laten verlopen, moeten wij ook bij VIVOO voldoen aan een aantal regels. Iedereen zal bepaalde afspraken moeten nakomen.

Gebruik je gezond verstand. Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand.

Onderstaande regels willen wij benadrukken en gelden voor iedereen:

 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. Als je positief getest bent en/of als je een huisgenoot of een nauw contact bent van een bewezen COVID-19-patiënt blijf dan ook thuis. Dat geldt voor spelers, trainers, ouders en supporters.
 • Kom je terug van vakantie vanuit een risicogebied, volg dan de instructies zoals die voor jouw gebied gelden. Ook hier geldt: gebruik je gezond verstand.
 • Voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de wedstrijd dienen spelers en trainers van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden. Dit geldt overal.
 • Supporters, ouders zijn welkom op het sportpark. Houd 1,5 meter afstand tot anderen, die niet tot het eigen huishouden horen. Dat geldt overal. Op de omheining langs het veld zijn stickers aangebracht om de 1,5 meter.
 • Houd bij het betreden van het sportpark zoveel mogelijk de rechterkant aan. Als je naar huis gaat na de wedstrijd houd je ook weer de rechterkant aan. Zo kunnen komende en vertrekkende spelers, ouders en supporters elkaar op 1,5 meter passeren.
 • Voor 18 jaar en ouder geldt de 1,5 meter regel ook in de dug-outs en in de kleedkamer. Houd rekening met een langere periode om vooraf om te kleden en na de wedstrijd te douchen, zowel bij VIVOO maar ook bij uitwedstrijden! Wij weten niet hoe het bij onze uit-tegenstanders geregeld is. Houd je om die reden altijd aan de basisregels die gelden. Dat geldt voor alle teams (thuis en uit) en alle leeftijdscategorieën (ook senioren).
 • De senioren teams mogen maximaal met 7 personen tegelijk in 1 kleedkamer omkleden. Hiervan mogen er na een wedstrijd/training, maximaal 3 gelijk douchen. We proberen om zoveel mogelijk teams te voorzien van 2 kleedkamers. Aangezien we slechts de beschikking hebben over 6 kleedkamers, zal dit een flinke uitdaging worden. De teams die om 10:00 uur en 14:00 (of 14:30) uur aanvangen, hebben de beschikking over 2 kleedkamers per team. De teams die om 12:00 uur aanvangen, hebben slechts de beschikking over 1 kleedkamer. Hier dus (qua tijd) rekening mee houden!
 • De jeugdteams (uit- en thuis) dienen zoveel mogelijk omgekleed naar VIVOO te komen. De jeugd heeft de mogelijkheid om na de wedstrijd evt. op het sportpark te douchen (let op, zonder hulp van ouders). We bevelen echter aan om ook (zoveel als mogelijk) thuis te douchen.

Als leider van een VIVOO team moet je rekening houden met onderstaande extra taken:

 • De leiders begeleiden de tegenstander naar de kleedlokalen en vertellen hen de regels van onze vereniging. Wij zullen alle leiders een protocol geven wat aan de leiders van de tegenstander overhandigd kan worden maar waar onze eigen leden zich ook aan zullen moeten houden.
 • Vanwege de beperkte mogelijkheid voor spelers om zichzelf om te kleden (zowel bij VIVOO als bij een uitwedstrijd) kan het zijn dat de vereniging zélf beslist om het tijdstip te veranderen. Dat kan acht dagen vooraf zonder overleg. Wees je hiervan bewust!
 • Kijk voor een uitwedstrijd op de website/sociale media van de vereniging waar je naar toe moet om te bekijken of daar specifieke coronaregels gelden. Houd je ook bij andere verenigingen aan de regels!

De praktische uitvoering van de richtlijnen zullen wij als bestuur regelmatig evalueren met de verantwoordelijke commissies om te kijken of er aanpassingen gemaakt moeten worden op onze invulling van bovenstaande regels. Deze regels moeten zorgen dat wij met plezier kunnen blijven sporten. Dat hebben we als spelers, trainers, leiders, maar zeker ook als ouders en supporters dus zelf in de hand!

Bestuur v.v. VIVOO

voetbalvereniging vv Vivoo